„Fit for 55” Konsekwencje dla Przemysłu

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w seminarium „Fit for 55” Konsekwencje dla Przemysłu. Będzie to oficjalny początek dyskusji na temat działań służących realizacji celu pośredniego na drodze do neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do 1990 r.
Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:

  • Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej
  • Reforma systemu handlu emisjami EU ETS
    Propozycja wprowadzenia mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicy (CBAM)
  • Rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
  • Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
  • Poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
  • Rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu
  • Uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF)
  • Rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych