Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Key Innovations dotyczących grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Więcej tutaj: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research