Europejska Platforma Zeroodpadowa oraz Europejska Strategiczna Agenda Badań i Innowacji

24.06.2016  Miło nam poinformować, że nasze Centrum przystąpiło do Europejskiej Platformy Zeroodpadowej oraz Europejskiej Strategicznej Agendy Badań i Innowacji w ramach Polskiej Platformy Ekoinnowacji we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych uczestniczy w realizacji projektu NEW_InnoNet(www.newinnonet.eu) finansowanego ze środków programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. W ramach projektu budujemy sieć interesariuszy na rzecz gospodarki prawie zero odpadowej, na bazie której ma powstać przyszła Europejska Platforma Zeroodpadowa. Celem opracowania założeń dla tej platformy oraz wypracowania wspólnej wizji wraz z Europejską Strategiczną Agendą Badan i Innowacji koniecznie jest poznanie opinii interesariuszy na temat ich roli w łańcuchu wartości, znaczenia jakie gospodarka o obiegu zamkniętym może mieć dla ich funkcjonowania w tym łańcuchu, a także obaw i oczekiwań szczególnie w zakresie tworzenia i wdrażania biznesowo zorientowanych innowacji. Na bazie uzyskanych odpowiedzi, w ramach projektu opracowany zostanie raport dot. analizy interesariuszy w łańcuchach wartości. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej projektu.

Logo_NewInnoNet

to jet

pobrane