European Commission and Valdani Vicari & Associati VVA

27.05.2016 informujemy, że Komisja Europejska i konsorcjum VVA zaprosili nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR do badania mającego na celu oszacowanie aktualnego zakresu transgranicznych zamówień publicznych, jak również jego kierunków i przeszkód. Badanie to posłuży jako wkład do oceny polityki zamówień publicznych mających być wdrażanych w najbliższej przyszłości.

pobrane                      pobrane