EIT RawMaterials 07.10.2021

Z przyjemnością informujemy, iż nasz ośrodek badawczy otrzymał zaproszenie do udziału w wydarzeniu EIT RawMaterials, które odbyło się w dniu 07.10.2021

EIT RawMaterials to największe konsorcjum branży surowcowej na świecie, zainicjonowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Jego misją jest umożliwienie trwałej konkurencyjności europejskiego sektora minerałów, metali i materiałów w całym łańcuchu wartości poprzez integrację innowacji, edukacji i przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z przemysłu, szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Konsorcjum zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych z wiodących branż, uniwersytetów i instytucji badawczych z ponad 20 krajów Unii Europejskiej.