Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą Glokor Sp. z o.o.

Zrealizowany projekt

UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00

Miło jest nam poinformować wszystkich naszych partnerów biznesowych, klientów oraz potencjalnych partnerów, że prace nad projektem “Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp. z o.o. i jej partnerów” (UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00)zostały zakończone. Program 8.2 organizowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozwolił skutecznie wdrożyć zintegrowany system B2B, znacząco usprawnić i zwiększyć efektywność współpracy z partnerami. Od dziś będzie można z nami współpracować za pomocą tego systemu. W przypadku pytań co do zasady szczegółowej współpracy prosimy o kontakt z naszym specjalnie do celu przygotowanym Biurem Obsługi Klienta www.glokor.eu

Przeprowadzenie projektu ma na celu opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B. System będzie umożliwiał usprawnienie procesów administracyjnych związanych z wykonywaniem usług przez Wnioskodawcę. Jego realizacja wpłynie na zmniejszenie obciążenia pracowników Wnioskodawcy co pozwoli zredukować koszty i wpłynie tym samym na wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Projekt zakłada zakupienie stworzonego dla Wnioskodawcy Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B, służącego do automatyzacji wymiany danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. System ten dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych, pozwoli na powiązanie takich działań jak: aktualizowanie bazy danych o klientach, wystawianie faktur, tworzenie dokumentacji wysyłkowej, kontrola stanów magazynowych. Jednocześnie zostanie wprowadzona możliwość zarządzania terenową pracą pracowników.

Po zakończeniu ostatniego etapu projektu działalność Glokor oraz współpracujących przedsiębiorstw będzie się opierała w pełni na innowacyjnych rozwiązaniach elektronicznego obiegu informacji oraz zoptymalizowanych procedurach. W znaczny sposób zostanie zredukowany przepływ dokumentów w formie papierowej, zaangażowanie pracowników w obsługę administracji dzięki zwiększeniu automatyzacji procesów.

Wdrożenie systemu informatycznego B2B pozwoli zautomatyzować szereg procesów biznesowych realizowanych pomiędzy partnerami.