Dotacje UE

Promocja projektu numer: UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00

W ramach realizowanego projektu UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00 w Centrum Badawczo – Rozwojowym Glokor Sp. z o. o., ze środków własnych, jak i pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej, powstało nowe i w pełni nowoczesne laboratorium chemiczno-mikrobiologiczne. Jego powierzchnię podzielono na cztery strefy: analityczną, mikrobiologiczną, syntezy oraz preparatywną.

W części analitycznej na szczególną uwagę zasługuje czteromodułowy aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej sygnowany przez Agilent Technologies. (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), służący do oczyszczania, badania czystości, identyfikacji jakościowej oraz ilościowej związków chemicznych przede wszystkim organicznych. Ponadto na wyposażeniu laboratorium znajduje się wiskozymetr rotacyjny do pomiarów lepkości cieczy, mikroskop epi-fluorescencyjny z wysokoklasową optyką (sprzężony z kamerą cyfrową), wykorzystywany do obserwacji preparatów mikrobiologicznych w świetle przechodzącym oraz fluorescencji .

Strefa syntezy dysponuje konieczną aparaturą do prowadzenia syntezy chemicznej na małą skalę. Dzięki czemu możliwe jest wykonanie syntez związków organicznych – w tym polimerów – według znormalizowanych procedur, a także opracowanie nowych metod i ich modyfikację. W skład tej części laboratorium wchodzą m. in. dygestoria, jak i specjalne stanowisko do prac pod zmniejszonym ciśnieniem, wyposażone również w wielostanowiskowe mieszadła magnetyczne i mechaniczne.

Na szczególną uwagę w części mikrobiologicznej zasługuje strefa Cleanroomu z filtrami HEPA, komorą oczyszczania, komorą pracy właściwej która stanowi wydzielone pomieszczenie laboratoryjne o kontrolowanych parametrach środowiskowych, z laminarnym przepływem powietrza zabezpieczonego przed zanieczyszczeniami, takimi jak: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, itp. Pomieszczenia wykorzystywane jest do badań naukowych z wykorzystaniem materiałów o wysokiej czystości oraz materiałów biologicznych. Dodatkowo część mikrobiologiczna zaopatrzona jest w komorę laminarną z dezynfekcji za pomocą lampy UV, cieplarkę, liofilizator oraz specjalistyczny licznik kolonii bakterii. Na wyposażeniu tej strefy laboratorium znajduje się także bateria filtracyjna Pyrex z sitem wspierającym z topionego szkła. Wszystkie zgromadzone w części mikrobiologicznej urządzenia wykorzystywane są m. in. w procesie kontrolowanego namnażania bakterii kwasu mlekowego.

Z kolei część preparatywna laboratorium zaopatrzona została w wyparkę rotacyjną, wytrząsarki laboratoryjne oraz wirówki. Za pomocą wyparki rotacyjnej przeprowadza się szybki proces destylacji, którego podstawą jest odparowanie i kondensacja rozpuszczalników z użyciem obrotowej kolby pod próżnią. Próżnia poprawia wydajność i chromi produkty destylacji przed rozkładem. W laboratorium znajduje się także wysokiej jakości szkło laboratoryjne i pomocnicza aparatura pomiarowa, m. in. wagi analityczne, refraktometr Abbego, polarymetr kołowy, mętnościomierz oraz wodoszczelne pH-metry, konduktometry i tlenomierze.
Dodatkowym atutem jest instalacja technologiczna, pozwalająca na przeniesienie procesów z małej skali laboratoryjnej na większą skalę – techniczną. Na chwilę obecną głównym przeznaczeniem jej jest realizacja projektu opracowania innowacyjnej metody pozyskiwania polimerów z poprodukcyjnej serwatki.

Numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00