Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Zapytania ofertowe

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Brak aktualnych zapytań.

ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Dotyczy opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o.

 

Numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00

Pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo:
Jan Juszczyński, email: badania@glokor.eu, tel. + 48 722 392 875

[/frame]