Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Partnerzy

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego
W związku z prowadzeniem przez spółkę Glokor prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych w ramach projektu pt. „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” spółka podjęła rozmowy z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego i Koordynatorem Kierunku Zamawianego Chemia pt. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”. Dzięki dużemu zaangażowaniu i praktycznemu podejściu do problemów współpracy nauki z przedsiębiorstwami Pana dr hab. prof. UŚ Michała Daszykowskiego udało się znaleźć porozumienie co do istotnych aspektów współpracy.
Bardzo miło nam poinformować, iż w ramach realizacji tegoż samego projektu, również udało nam się nawiązać współpracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współpraca ta rozwija się przede wszystkim na płaszczyznach: prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnych technologii pomiędzy GLOKOR Sp. z o. o., a studentami, doktorantami i pracownikami Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego, jak również transferze know-how i specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Uniwersytet Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu w zakresie łączenia szkolnictwa z przemysłem GLOKOR Sp. z o.o. wraz z Politechnikę Śląską w Gliwicach wyraziły wolę wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Porozumienie zostało zawarte 23 grudnia 2013 r. Politechnika to uczelnia o 68-letniej tradycji, jedna z największych w Polsce i najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku, która niezmiennie od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą m.in. wysokie miejsca zajmowane przez nią w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję Politechnika Śląska dodatkowo potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. To już kolejna uczelnią w Polsce, która podjęła współpracę z naszą firmą.
Pragniemy także serdecznie podziękować Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc. Wsparcie techniczne i merytoryczne płynące od tak doświadczonego i szanowanego podmiotu stanowi dla nas wyróżnienie i jest niezwykle ważne. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać i okaże się owocna dla obydwu Stron.
NOT Gliwice
Fundacja Fortis
Firma GLOKOR nawiązała w 2013 roku współpracę z Fundacją Fortis będącą organizacją o charakterze edukacyjnym, której głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom oraz firmom w zakresie bezpieczeństwa i efektywności w prowadzeniu biznesu w obecnym XXI wieku. Oferuje ona szeroki wachlarz wsparcia dla każdego, kto potrzebuje pomocy, również za granicą. Fundacja opiera swoją pomoc na nowej technologii oraz sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w europie, organizacja hołduje również programowi budowy osobistej zamożności, bezpieczeństwa i finansowej niezależności.
GLOKOR może pochwalić się także współpracą z Słowacką uczelnią SAS – Slovak Academy of Science. Pierwsze zamysły utworzenia uczelni powstały w 1735 roku, ale dopiero w 1792 roku jako „Slovenske ucene tovarisstvo” rozpoczęła ona swoje istnienie. Obecnie uczelnia ta jest rozpoznawalna na całym świecie ze względów na swoje sukcesy badawcze. SAS składa się z 69 organizacji z czego 48 są państwowe a 21 prywatne. Zrzesza ona ponadto 51 stowarzyszeń naukowych. Uczelnia może pochwalić się również liczbą 53 wydawanych czasopism naukowych i zawodowych.
SAS-Slovak Academy of Science
TECHNOPARK Gliwice
GLOKOR zawarł porozumienie z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice sp. z o.o., celem osiągania wzajemnych korzyści poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych, współpracy pomiędzy organizacjami oraz wspólnych inicjatyw promocyjnych TECHNOPARK Gliwice sp.z o.o. TECHNOPARK powstał ponad 10 lat temu. Jest om instytucją naukowo-badawczą, która tworzy przyjazny klimat dla innowacyjnego biznesu. Wspomaga powstawanie i realizację innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania czy usług w technologicznie zaawansowanych branżach. Dzięki współpracy z naukowcami, Park jest takżedoskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych.
Z przyjemnością informujemy, iż firma GLOKOR nawiązała kolejną cenną współpracę. Tym razem z nadzieją patrzymy na wschód – naszym partnerem została firma «IQ Invest Ukraine». Firma «IQ Invest Ukraine» to firma konsultingowa świadczącą profesjonalne usługi na Ukrainie i w krajach Europy Zachodniej w dziedzinie zarządzania, finansów i inwestycji a także doradztwa prawnego od 2008 roku.
iqukraine

logo nowe ARZ 
Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR podjęło współprac z AGENCJĄ ROZWOJU ZAWIERCIA, Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym. Agencja Rozwoju Zawiercia rozpoczęła swą działalność 1 czerwca 2015 roku, jako jednostka budżetowa gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr VIII/42/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Siedzibę Agencji Rozwoju Zawiercia stanowi budynek Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Celem działania Agencji Rozwoju Zawiercia  jest promowanie miasta, propagowanie i reklamowanie jego walorów inwestycyjnych, gospodarczych, krajobrazowych celem ożywienia rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Zawiercie.