Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

B+R

Dział Badawczo – Rozwojowy , to jeden ze strategicznych obszarów działalności GLOKOR Sp. z o.o.. Jego celem jest wzmocnieniem transferu technologii pomiędzy ośrodkami naukowo – technicznymi a biznesem. Dzięki poszerzeniu obecnej infrastruktury we wrześniu 2012 roku, GLOKOR będzie posiadać specjalistyczną infrastrukturę, technologię oraz sprzęt na potrzeby klientów. Pozwoli to na stworzenie modelu współpracy mającego na celu wsparcie procesu komunikacji pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizację.

W tym celu zapraszamy do współpracy wiodące uczelnie techniczne oraz jednostki badawczo-naukowe w Polsce. Celem tych działań jest stworzenie optymalnych warunków dla naukowców zainteresowanych rozwiązywaniem praktycznych problemów w dziedzinie ochrony środowiska oraz komercjalizacją wypracowanych rozwiązań.

Infrastruktura GLOKOR zapewni w pełni niezbędne wymogi do prowadzenia badań zarówno w oparciu o nasze laboratorium jak i laboratoria współptracujące na terenie Unii Europejskiej.

W ramach Działu Badawczo – Rozwojowego oferujemy kompleksowe wsparcie procesu wdrożenia produktów na rynek, w tym pomoc w rejestrowaniu patentów