Dotacje UE

Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Celem projektu jest opracowanie instalacji przemysłowej do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego (do zastosowania m.in. przy produkcji opakowań jednorazowych).
czytaj więcej »

 

Zrealizowane projekty

System B2B

Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą CBR Glokor Sp. z o.o.

ISO 9001

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Centrum Badawczo – Rozwojowym GLOKOR Sp. z o.o.

 

Rozpoczęte projekty

Polimery

Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Inwestujemy przyszłość

Spoglądamy w przyszłość realizując nowe projekty.

 

 

Promocja projektów UE

Promocja 14

Numer projektu:
UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00

Promocja 82

Numer projektu:
UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00

 

 

innowacyjna-gospodarka
UE_EFRR_L_kolor