Dostępne instrumenty rynku pracy wsparciem dla przedsiębiorców

12.04.2016 Z przyjemnością informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. zostało zaproszone przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, budynek 4, sala 013.

Podczas spotkania Pani Kierownik działu ds. szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów PUP- Irena Matusiak omówi:

  • zasady refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy
  • zasady refundacji kosztów z tytułu składek ZUS
  • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  • świadczenia aktywizacyjne

Nasze Centrum reprezentować będzie Pani Beata Bomastyk

europe_direct_logo_31391           pobrane