Dialog Obywatelski o TTIP

TTIP

W dniu 18 września 2015 r. w Warszawie, odbędzie się Dialog Obywatelski o TTIP.

W ramach negocjowanej umowy między UE i Stanami Zjednoczonymi, o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji, odbywają się konsultacje społeczne. Ich głównym celem jest dyskusja o przewidywanych efektach partnerstwa.

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR deklaruje udział w spotkaniu. Reprezentantami są p. Jan Juszczyński oraz Tomasz Wąsowicz.

switch to: