Corporate Social Responsibility (CSR) in R&D Centre Glokor

switch to: 

 

W naszym Centrum rozumiemy potrzebę uwzględnienia interesu społecznego oraz kwestie związane z ochroną środowiska. Dlatego też stale rozwijamy się i stosujemy rozwiązania będące elementami strategii CSR.

 

Cele społeczno-środowiskowe w zakresie CSR w CBR GLOKOR:

  1. Wzrost wpływu pracowników na działalność firmy poprzez: Stworzenie i wdrożenie modelu gromadzenia, weryfikacji wdrożenia pomysłów pracowników.

officeZaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania kontrahentów. Jest to istotne z punktu widzenia osiągnięcia wysokiego poziomu zadowolenia naszych partnerów biznesowych i tym samym ich rekomendacji oraz składania kolejnych zamówień. Realizacja tego celu ma również ogromny wpływ na poziom motywacji pracowników przekładając się na zaangażowanie i jakość wykonywanych zleceń.

Dzięki temu, że Centrum GLOKOR zatrudnia osoby o bardzo dużej wiedzy i fascynacją nauką, mamy ogromny potencjał w swoich strukturach, dzięki temu tworzenie modelu gromadzenie, weryfikacji i wdrażania pomysłów pracowników przynosi dodatkowe wartości dla CBR GLOKOR i pozwala stać się liderem w swojej dziedzinie. Pracownicy są zróżnicowani stażem i doświadczeniem, lecz dzięki codziennym praktykom wszyscy mają pomysły, które znacząco wpływają na budowę przewagi strategicznej firmy.

  1. ekologiaMinimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez: Stworzenie i wdrożenie zasad Eko –biura

W trosce o ochronę środowiska naturalnego postawiliśmy na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego Centrum. Podjęliśmy odpowiednie kroki zwiększające naszą świadomość i aktywność w zakresie dbania o środowisko naturalne co przełożyło się na oszczędność a przede wszystkim zapobieganiu dalszemu niszczeniu naszej planety.

  1. Wzrost poziomu postrzegania Firmy jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie poprzez: Stworzenie i wdrożenie systemu informowania interesariuszy o działaniach CSR

peopleZgodnie z nowym modelem zarządzania zdecydowanie możemy stwierdzić, że jesteśmy odpowiedzialni i zaangażowani społecznie. Wszyscy nasi interesariusze informowani są na bieżąco o każdych naszych działaniach. Dzięki temu umacniamy swój wizerunek co przekłada się na wyniki finansowe oraz długotrwałe budowanie wysokiej pozycji konkurencyjnej.

  1. Wzrost poziomu postrzegania Firmy jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie poprzez: Udział w akcji „Szlachetna paczka”

Zwiększyliśmy poziom postrzegania naszego Centrum jako odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie. Podjęliśmy działania mające na celu wspieranie lokalnej społeczności co wpłynęło na poziom pozytywnego postrzegania naszego Centrum przez otoczenie.

 

Jesteśmy świadomi, że jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest doskonalenie poziomu usług oraz pozytywny wynik ekonomiczny.