Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sponsorem IX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

13.03.2015 Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR został jednym ze sponsorów IX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie odbyło się w dniu 05.03.2015 w Katowicach i zorganizowane było przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

pobrane                herb_us