CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE GLOKOR SP. Z O.O.


23.08.2017 Z radością informujemy, iż z dniem 23.08.2017 Minister Rozwoju i Finansów nadał spółce GLOKOR specjalny status CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.

Specjalny status naszego ośrodka badawczo naukowego  jakim jest:  Centrum Badawczo – Rozwojowe umożliwi nam rozpoczęcie kolejnego etapu w rozwoju naszego przedsięwzięcia poprzez równoprawne włączenie się w strumień prac badawczo – rozwojowych w zakresie planowanej współpracy przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi i  jednostkami o takim samym statusie w całej Europie i na Świecie..

Dokument z Ministerstwa Rozwoju i Finansów: tutaj