CBR GLOKOR przystąpił do Izby Gospodarczej Europy Środkowej

Informujemy, iż CBR GLOKOR przystąpił do Izby Gospodarczej Europy Środkowej. Izba Gospodarcza Europy Środkowej (IGEŚ) została powołana z inicjatywy przedsiębiorców w 2014 r. jest organizacją powszechną, zrzeszającą przedstawicieli wszystkich branż obecnych na rynku. Przystąpienie oraz członkostwo w Izbie jest bezpłatne . Działamy na polskim rynku zrzeszając już ponad 400 podmiotów. Izba to przede wszystkim miejsce w którym można zdobyć wiele ciekawych kontaktów dzięki cyklicznym spotkaniom biznesowym dla członków. Prowadzone przez Izbę działania mają na celu kreowanie pozytywnego otoczenia do stałego i stabilnego wzmocnienia rynku. W szczególności poprzez wsparcie polskich przedsiębiorców w szeroko rozumianym rozwoju. Dla naszych członków budujemy sieć kontaktów pozwalającą na współpracę z wieloma podmiotami w tym z administracją samorządową, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracowniczymi i dla pracodawców