B+Radar-2021

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR otrzymało ponownie zaproszenie do badania B Radar+ (Badanie efektów wsparcia NCBR w grupie przedsiębiorstw) realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badanie ma na celu dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanego przez NCBR wsparcia.