BARIERY WZROSTU – INDYWIDUALNY RAPORT DLA CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO GLOKOR

12.05.2015 Uprzejmie informujemy, iż CBR GLOKOR otrzymał indywidualny raport z rewelacyjnymi wynikami, który powstał na podstawie przeprowadzonego badania „Bariery wzrostu”, realizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Raport zawiera ocenę siły poszczególnych barier oraz wskazuje słabe i mocne strony CBR GLOKOR. Znajdują  się w nim również rekomendacje działań, które pozwolą poprawić efektywność i ułatwić rozwój naszej firmy.

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR  otrzymał 11 punktów w  skali od 10 do 50, przy czym 10 to najlepszy wynik, dzięki temu mieścimy się w 3% najlepiej radzących sobie firm na świecie m.in. z  zagrożeniami, barierami czy umiejętnym wyeliminowaniem słabych stron.

Więcej informacji o badaniu „Bariery Wzrostu” znajdziecie Państwo: tutaj

logo_parp

panel