Badanie z Politechniką Gdańską, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Informujemy, iż przystąpiliśmy do badania ankietowego opracowanego wspólnie przez Politechnikę Gdańską Wydział Zarządzania i Ekonomii, Szkołę Główną Handlową w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu mającymi na celu diagnozę sposobów zarządzania przez przedsiębiorcę wierzytelnościami, w tym przeterminowanymi, w zależności od wielkości przedsiębiorcy, formy prawnej i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie posłuży do celów naukowych tj. opracowaniu modelu zarządzania wierzytelnościami w zależności od profilu przedsiębiorcy.