Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus

switch to: 

Miesięcznik Chemik w 4 numerze (CHEMIK 2015, 69, 4, 241–251), zamieścił nasza publikację dotyczącą badania stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy.

Współautorami materiału są pracownicy i rezydenci naszego laboratorium.
Sławomir MAŚLANKA, Agnieszka KOS, Maria BAŃCZYK, Izabela CZOPEK, Łukasz ADAM –Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice, Jolanta DORSZEWSKA – Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice, Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katarzyna STARCZEWSKA – Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice.

 

chemik-4-2015-p1Biotechnologiczna produkcja kwasu mlekowego Nowoczesne podejście do zagadnienia biotechnologicznej produkcji kwasu mlekowego zakłada zastosowanie produktów odpadowych generowanych przez różne gałęzie przemysłu, głównie spożywczego, jak również produktów rolnych. Wśród surowców odnawialnych stosowanych do produkcji kwasu mlekowego można wyróżnić:
– surowce skrobiowe: ziemniaki, pszenicę, kukurydzę, kassawę, ryż, sorgo, żyto, owies, jęczmień
– przemysłowe produkty odpadowe: melasę i serwatkę
– surowce celulozowe: słomę ryżową, pszeniczną i kukurydzianą oraz włókna lucerny, drewno odpadowe, makulaturę [11÷13].

Zapraszamy do lektury: Chemik 4.2015 CBR GLOKOR Badanie stężenia kwasu mlekowego

chemik_baner