badanie pt. „Wspieranie mikroprzedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego”

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na zaproszenie Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wzięło udział w badaniu pt. „Wspieranie mikroprzedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego”.