BADANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE EXPO ŁÓDŹ 2022

13.07.2015 Uprzejmie informujemy, iż  Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.  na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięło udział w badaniu przygotowanym przez firmę MPGK,  która wspiera Miasto Łódź w procesie ubiegania się o organizację Wystawy International EXPO w 2022 roku

Celem ankiety jest:

  • Identyfikacja branż, sektorów oraz grup podmiotów zainteresowanych partycypacją w Wystawie
  • Analiza korzyści związanych z uczestnictwem w Wystawie
  • Analiza preferencji w zakresie sposobu nawiązywania kontaktu

PARP