Badanie naukowe w ramach projektu pt. „Czynniki determinujące wybór form współpracy w otwartych innowacjach na przykładzie przedsiębiorstw prowadzących działalność biotechnologiczną w Polsce”.

Wzięliśmy udział w badaniu naukowym prowadzonym na potrzeby pracy doktorskiej Izabeli Baster-Vincent z Katedry Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które jest realizowane w ramach projektu pt. „Czynniki determinujące wybór form współpracy w otwartych innowacjach na przykładzie przedsiębiorstw prowadzących działalność biotechnologiczną w Polsce”.