BADANIE EWALUACYJNE BENEFICJENTÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI LATA 2007-2013

16.03.2016 Uprzejmie informujemy, iż  Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.  na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju wzięło udział w badaniu ewaluacyjnym beneficjentów polityki spójności lat 2007-2013.

Ankieta dotyczyła projektu realizowanego przez CBR GLOKOR, „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp. z o.o. i jej partnerów”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

logo MR