Badanie European Manufacturing Survey (EMS 2022)

Informujemy, iż otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Badaniu European Manufacturing Survey (EMS 2022), które to stanowi diagnozę aktualnego stanu wykorzystania nowoczesnych technologii produkcyjnych w polskim sektorze przetwórstwa przemysłowego. Realizowane jest ono w Polsce przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a także kilkanaście innych krajów tworzących sieć badawczą w ramach europejskiego konsorcjum, koordynowanego przez Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.