Badanie dotyczące wpływu politykowania organizacyjnego, umiejętności politycznej i woli politycznej na wyniki pracy

Na specjalne zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR wzięło udział w badaniu: Wpływ politykowania organizacyjnego, umiejętności politycznej i woli politycznej na wyniki pracy