Badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania sektora małych i średnich firm w Polsce

Nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na zaproszenie IMAS International – Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej wzięło udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania sektora małych i średnich firm w Polsce