Badania, których celem jest stworzenie modelu ekosystemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce

Informujemy, iż wzięliśmy udział w badaniach, których celem jest stworzenie modelu ekosystemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce. Jest on tworzony również w oparciu o benchmark modeli ekosystemów zagranicznych (amerykańskiego, angielskiego, niemieckiego i izraelskiego).

Badanie skierowane jest do grona interesariuszy ekosystemów, tj. sektora nauki, podmiotów finansujących prace badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych 5 polskich miast.