AUDYT POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNEGO FIRM BRANŻY ICT

17.11.2014 Informujemy, iż Obserwatorium Specjalistyczne ICT, działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. realizuje w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” audyty potencjału technologiczno-innowacyjnego firm branży ICT na potrzeby wdrażania Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 dla województwa śląskiego.

Audyt skierowany jest do firm sektora ICT z województwa śląskiego, do którego m.in GLOKOR  został wytypowany i realizowany będzie do końca września 2015r.

Audytor : Natalia Marek z ramienia Obserwatorium Specjalistycznego ICT.

Badania mają na celu:

  • Zbadanie opinii na temat stanu i potencjału rozwoju obszaru ICT,
  • Ocenę gotowości do współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi w obszarze ICT wraz z oceną czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na tą gotowość,
  • Identyfikację obszarów interwencji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i instytucji otoczenia biznesu z nim współpracujących w celu intensyfikacji aktywności podmiotów funkcjonujących w obszarze ICT.

Ulotka informacyjna o audycie: tutaj.

technopark-logo        LOGO SO RIS