BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

10.04.2013 Spółka GLOKOR w ramach realizowanego projektu numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00 i numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00 przystąpiła do zorganizowanego przez PARP  – Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PROJEKTU BADAWCZEGO PT. BAROMETR INNOWACYJNOŚCI.

logo_parp