6. Śląski Festiwal Nauki Katowice 3-5.12.2022

Otrzymaliśmy specjalne zaproszenie od prof. dr hab. Ryszard Koziołek Dyrektora Generalnego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, do udziału w tym wydarzeniu w dniach od 3 do 5.12.2022. W programie festiwalu znajdą się, jak co roku, setki różnorodnych aktywności o charakterze popularyzującym naukę i sztukę: wykłady, warsztaty, stanowiska pokazowe, wystawy, koncerty, spotkania z gośćmi specjalnymi i inne inicjatywy. Przestrzeń festiwalowa podzielona będzie na sześć stref poświęconych przyrodzie, technice, naukom humanistyczno-społecznym, naukom ścisłym, medycynie i zdrowiu oraz sztuce, a także strefy specjalne. Główna strefa specjalna będzie poświęcona węglowi – surowcowi, na którym w przeszłości zbudowana została potęga Górnego Śląska i którego umiejscowienie w naszej przyszłości już teraz stanowi dla nas ogromne wyzwanie.

link: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/6-edycja