GLOKOR na polsko-saksońskiej giełdzie kooperacji!

27.03.2014 W dniu 27 marca br. została w Krakowie zorganizowana giełda kooperacji „Rekultywacja terenów pogórniczych oraz technologie środowiskowe” w ramach której firmy saksońskie wymieniły się doświadczeniami z polskimi przedstawicielami branży na temat wspólnych projektów i współpracy.

Firma GLOKOR poprzez swoich przedstawicieli brała czynny udział w wydarzeniu.

Delegacja przedsiębiorców saksońskich składała się z przedsiębiorców świadczących usługi w następujących obszarach:

  • rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych
  • usługi geotechniczne, geofizyczne i hydrologiczne dla kopalń, zakładów przemysłowych
  • produkcja i usługi inżynieryjne dla budownictwa infrastrukturalnego, podziemnego, wodno-kanalizacyjnego, elektrowni OZE
  • planowanie instalacji przemysłowych, badania środowiskowe, reporty bezpieczeństwa, handel certyfikatami CO2
  • recycling odpadów komunalnych i przemysłowych, przetwarzanie osadów ściekowych
  • zastosowanie systemów informatycznych w przemyśle, ComplianceCheck, specjalistyczne systemy informatyczne (FIS), systemy zarządzania ryzykiem, CAD/GIS

Delegacji przewodniczył Frank Kupfer, Minister Środowiska i Rolnictwa Saksonii.