­DIAGNNOZA STANU DESING W POLSCE

24.03.2015 Uprzejmie informujemy, iż GLOKOR Sp. z o.o. wziął udział w projekcie badawczym Diagnoza stanu design w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie design-u zrealizowany w ramach POIG.

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

    • charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych;
    • praktyk związanych z wykorzystaniem design-u w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia design-u, form design-u, funkcji design-u, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze design-u);
    • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
    • barier rozwoju oraz wykorzystania design-u w Polsce.

PARP